SEAT zmniejszył swój ślad środowiskowy o 43%
2020-06-16

SEAT zmniejszył swój ślad środowiskowy o 43%

Hiszpański producent w przeciągu 10 lat doprowadził do znacznego ograniczenia wpływu swoich barcelońskich zakładów na środowisko naturalne. Zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami firma planuje wprowadzać kolejne rozwiązania, które pozwolą do 2025 roku w sumie zmniejszyć ślad środowiskowy o połowę. Do 2050 roku SEAT ma stać się firmą neutralną węglowo.

W 2010 roku SEAT ogłosił plan Ecomotive Factory, którego celem było obniżenie do 2025 roku o 50% śladu środowiskowego zakładów w Martorell. Przy jego realizacji producent skoncentrował się na optymalizacji pięciu kluczowych obszarów: konsumpcji prądu, wody, wytwarzania odpadów oraz emisji lotnych związków organicznych i dwutlenku węgla. 

Wyniki proekologicznych inicjatyw SEAT-a są stale monitorowane. Wprowadzone dotychczas rozwiązania pozwoliły w przeciągu 10 lat na ograniczenie zapotrzebowania na prąd o 26%, zużycia wody o 32%, emisji organicznych związków lotnych o 23%, a emisji CO2 aż o 65%. Wprowadzane innowacje przełożyły się na sumaryczne obniżenie monitorowanych wskaźników środowiskowych o 43%.

Jeden rok – o 38,5% mniej odpadów

W samym 2019 roku na rozwój proekologicznych rozwiązań SEAT przeznaczył 27 milionów euro. Unowocześnieniu poddano m.in. system gospodarowania odpadami produkcyjnymi. Wprowadzone innowacje pozwoliły nie tylko na zmniejszenie ilości wytwarzanych śmieci o 38,5% względem poprzedniego roku – i tym samym o 58% w porównaniu do 2010 roku – ale również usprawniły ich recykling i ponowne wykorzystywanie. Obecnie przy produkcji pojedynczego samochodu powstaje o 2 kilogramy mniej odpadów. 

SEAT wprowadził również liczne modyfikacje procedur, które pozwoliły m.in. na redukcję opakowań, efektywniejsze wykorzystanie kitów oraz skuteczniejszą segregację odpadów. Z kolei zapewnienie pracownikom butelek wielokrotnego użytku zamiast jednorazowych przełożyło się na zmniejszenie ilości plastikowych odpadów o 22 tony rocznie.

Optymalizacji uległ również system zarządzania wodą wykorzystywaną podczas lakierowania samochodów w Martorell. Specjalne filtry pozwoliły na zapewnienie całkowicie zamkniętego obiegu wody, która każdorazowo po lakierowaniu pojazdu zostaje oczyszczona z innych substancji w celu ponownego użycia. 

Zero emisji do 2050 roku

Program Ecomotive Factory z Martorell stanowi część globalnej strategii SEAT-a – Move to Zero – która ma zminimalizować wpływ pojazdów na środowisko, biorąc pod uwagę ich kompletny cykl życiowy: od etapu projektowania, przez produkcję, po użytkowanie. Inicjatywa wpisuje się w zobowiązania Grupy Volkswagen do dekarbonizacji branży motoryzacyjnej, określonej w paryskim porozumieniu klimatycznym. Zgodnie z założeniami do 2050 roku zakłady SEAT-a uzyskają neutralność węglową.

Pobierz multimedia
Format: zip
Rozmiar: 152.85 MB
Pobierz pdf
Format: pdf
Rozmiar: 194.48 kB
Pobierz plik tekstowy
Format: txt
Rozmiar: 2.94 kB

Multimedia

Do pobrania

Wyczyść listę
Pobierz pliki
Proszę czekać...