SEAT zmniejszył oddziaływanie na środowisko o 35,5%
2018-06-05

SEAT zmniejszył oddziaływanie na środowisko o 35,5%

5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska. W ciągu ostatnich siedmiu lat SEAT ograniczył swój wpływ na środowisko o 35,5% poprzez wprowadzenie rozwiązań i projektów maksymalizujących zasoby i minimalizujących emisję we wszystkich zachodzących w firmie procesach. W 2017 r. w projekty związane ze zrównoważonym rozwojem zainwestował około sześciu milionów euro.

Firma jest zaangażowana w projekty w ramach inicjatywy Ecomotive Factory, która wynika ze strategii PJZ (Produkcja, Jakość, Zespół), opracowanej przez SEAT-a z myślą o poprawie produktywności i jakości w Martorell, Barcelonie i SEAT Componentes, a odnoszącej się do wyzwań, przed którymi stanie wkrótce sektor motoryzacyjny. SEAT założył zmniejszenie odziaływania na środowisko o 25% w latach 2011-2018. Zadanie wykonano całe dwa lata przed ustalonym terminem. Teraz producent aut obrał za cel zmniejszenie wpływu środowiskowego o 50% do roku 2025.

SEAT w porównaniu ze średnią w branży w Europie zużywa około połowę energii potrzebnej do produkcji pojazdu, 23% mniej wody i emituje 65% mniej CO2. Jedną z najważniejszych inicjatyw środowiskowych jest SEAT el Sol, największa elektrownia słoneczna w branży motoryzacyjnej w Europie, składająca się z 53 000 paneli. Elektrownia, generująca rocznie ponad 17 milionów kWh, zajmuje obszar 276 000 m2, co jest odpowiednikiem powierzchni 40 stadionów piłkarskich.

Jednym z najnowszych projektów marki jest instalacja do odzyskiwania energii emitowanej przez piece suszarnicze oraz nawierzchnia zmniejszająca zanieczyszczenia o 40%.

Bardziej wydajne kominy

SEAT zamierza wprowadzić oszczędności rzędu 11,7 GWh rocznie w zużyciu gazu do podgrzewania wody dzięki wykorzystaniu nowej instalacji odzyskującej energię emitowaną przez piece, w których suszą się nadwozia w jednym z warsztatów. Gorące powietrze wznoszące się w górę kominów ogrzewa system cyrkulacji wody, której następnie używa się w procesie malowania karoserii. W ten sposób można odzyskać dużą część energii wykorzystywanej do podgrzewania wody. Co więcej, dzięki tej inicjatywie zapobiega się emisji 2400 ton CO2 rocznie.

Nawierzchnia redukująca zanieczyszczenia

Aby poprawić jakość powietrza w fabryce w Martorell, SEAT zaczął instalować fotokatalityczną nawierzchnię. Nawierzchnia składa się z cementowych płyt zawierających tlenek tytanu. Substancja ta, wchodząc w kontakt jednocześnie z zanieczyszczeniami, światłem i tlenem, wywołuje reakcję chemiczną, która rozkłada zanieczyszczenia w powietrzu (NOx), przekształcając je w azotany rozpuszczalne w wodzie. Nawierzchnia usuwa zanieczyszczenia, sama się oczyszcza i ma działanie antybakteryjne.

Nawierzchnia jest wykorzystywana w Centrum Technicznym SEAT-a. Cztery tysiące metrów kwadratowych nawierzchni fotokatalitycznej zmniejsza zanieczyszczenia o 40%. Płyty redukujące zanieczyszczenie zostaną potem wyłożone na 26 000 m2 chodników w całym kompleksie firmowym (co powinno przynieść potencjalną redukcję o 5,2 tony tlenku azotu rocznie). SEAT pracuje nad zastosowaniem farb o takich samych właściwościach odkażających, które pokryją 147 000 m2 powierzchni zewnętrznych ścian warsztatów.

Zachowanie biologicznej różnorodności

SEAT promuje pomysł założenia ogrodu botanicznego w parku Can Casas w Martorell; projekt polegałby na zasadzeniu 80 różnych drzew rodzimych gatunków oraz utworzeniu strefy ochrony rzekotki śródziemnomorskiej. W projekcie ujęto możliwość identyfikacji konkretnej flory i fauny w parku za pomocą kodów QR.

Kolejnym projektem jest Claki, prowadzony w SEAT Componentes. Wiąże się on z wysoką popularnością hiszpańskiej oliwy z oliwek, która po zużyciu zanieczyszcza obieg wody. SEAT zachęca pracowników, aby nie wylewali oliwy w domu, ale zbierali ją do specjalnego zbiornika na terenie firmy – w zamian otrzymują taką samą ilość oliwy. Gdy zbiornik się wypełni, oliwa jest utylizowana, a czysta kadź wraca do SEAT-a. To projekt łączący walory edukacyjne i ekologiczne.

Pobierz multimedia
Format: zip
Rozmiar: 9.09 MB
Pobierz pdf
Format: pdf
Rozmiar: 549.97 kB
Pobierz plik tekstowy
Format: txt
Rozmiar: 4.22 kB

Multimedia

Do pobrania

Wyczyść listę
Pobierz pliki
Proszę czekać...