Firma SEAT S.A. podpisała nowy plan na rzecz równości i integracji
2023-02-24

Firma SEAT S.A. podpisała nowy plan na rzecz równości i integracji

  • SEAT S.A. wzmacnia działania w firmie na rzecz równości płci, różnorodności oraz integracji.
  • W branży motoryzacyjnej SEAT S.A. ma jeden z najlepszych wyników jeśli chodzi o zatrudnienie kobiet: stanowią 20% pracowników oraz zajmują 26% stanowisk kierowniczych.
  • Należąca do przedsiębiorstwa marka CUPRA od początku swojego istnienia angażuje się w inicjatywy równościowe, w tym aktywnie uczestniczy w zawodach Extreme E, których jednym z głównych postulatów jest równość płci.

 

Komisja ds. Równości firmy SEAT S.A. podpisała nowy Plan Równości, który umacnia parytet wśród płci, różnorodność oraz integrację jako istotne wartości w codziennych działaniach oraz określa podstawowe zasady odpowiedzialnego i konkurencyjnego rozwoju. Plan ogranicza czynniki, które mogą prowadzić do podziałów przy procesach wyboru i awansu pracowników ze względu na płeć, kładzie nacisk na wsparcie kobiet będących ofiarami przemocy ze strony mężczyzn oraz wprowadza nowy pakiet środków zmierzających do zwiększenia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

 

- Dzięki takim działaniom, będziemy mogli zagwarantować zrównoważony, wszechstronny i zróżnicowany rozwój naszej organizacji, która ma szansę stać się pionierem w branży i stanowić punkt odniesienia dla innych. Chcę podziękować za wysiłek, gotowość do dialogu i wkład wszystkim, którzy sprawili, że ten plan został wprowadzony w życie – przyznała Laura Carnicero, wiceprezes wykonawczy ds. ludzi i organizacji w firmie SEAT S.A.

 

Plan zawiera ponad 60 konkretnych środków i rozwiązań, których celem jest zapewnienie wszystkim równego traktowania oraz równych szans. Obejmuje m.in. programy szkoleń dotyczące równouprawnienia organizowane dla członków wspólnych komisji, obecnych w aktualnym porozumieniu zbiorowym firmy SEAT S.A. Zakłada również włączenie tych członków w wewnętrzne procesy szkoleniowe dla menedżerów i osób na stanowiskach kierowniczych. Oczekuje się, że wprowadzone działania przyciągną i zainteresują więcej utalentowanych kobiet. Plan uaktualnia również protokół przemocy ze strony osób stosujących działania o podłożu seksistowskim i dokonuje przeglądu procedury przeciwko molestowaniu seksualnemu i stosowanej przemocy ze względu na płeć, rozszerzając je do większej liczby społeczności, w tym LGBTI+ oraz o inne, nieuwzględnione dotychczas formy molestowania.

 

Plan Równości w zakresie zwiększenia równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, zakłada przedłużenie urlopu opiekuńczego z dwóch do trzech lat (o rok dłużej niż jest to wymagane w obecnie obowiązującym prawie hiszpańskim). Firma rozpocznie również w swoich zakładach produkcyjnych pilotażowy projekt, który pozwoli na podział rocznego wymiaru urlopowego.

 

Firma SEAT S.A. podpisała swój pierwszy Plan Równości już w 2012 roku, stając się w tej kwestii prekursorem. Za główny cel postawiono uczynienie różnorodności wspólnym dziedzictwem całej firmy. Obecnie w przedsiębiorstwie pracuje ponad 3000 kobiet, co stanowi 20% siły roboczej, a 26% stanowisk kierowniczych zajmują kobiety – to jeden z najwyższych odsetków w branży motoryzacyjnej. Nowo podpisany Plan Równości jest wynikiem intensywnej pracy polegającej na analizie prowadzonych od miesięcy przez 26-osobową komisję (13 osób z kierownictwa firmy i 13 pracowników) rozmów. Przedstawia różne wrażliwości i obszary działalności firmy SEAT S.A. Z tego względu nowy plan stanowi inicjatywę powstałą z myślą o dzisiejszym społeczeństwie, nowych środowiskach pracy oraz strategicznych priorytetach firmy. Ponadto wspiera główny cel, jakim jest stałe wsparcie zróżnicowanego, bezpiecznego i sprawiedliwego środowiska pracy.

 

CUPRA na rzecz równości

CUPRA, należąca do SEAT S.A. od lat angażuje się w działania i inicjatywy na rzecz równości.  Marka uczestniczy w zawodach Extreme E, w których jednym z głównych postulatów jest równość płci, w związku z czym za kierownicą samochodów podczas wyścigów zasiadają zarówno kobiety jak i mężczyźni. Podczas kolejnych sezonów motorsportowych zmagań wśród zawodników CUPRY znaleźli się: Jutta Kleinschmidt i Mattias Ekström, oraz Klara Andersson i Nasser Al-Attiyah.

 

 

Pobierz multimedia
Format: zip
Rozmiar: 41.57 MB
Pobierz pdf
Format: pdf
Rozmiar: 346.59 kB
Pobierz doc
Format: doc
Rozmiar: 81.93 kB
Pobierz plik tekstowy
Format: txt
Rozmiar: 4.50 kB

Multimedia

Do pobrania

Wyczyść listę
Pobierz pliki
Proszę czekać...